Terma Penggunaan

Sila semak terma dan syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web dan perkhidmatan kami.

Termasuk SaveFrom.kim, aplikasi savefrom, dan sambungan pelayar savefrom.

Dokumen ini menyatakan terma dan syarat perkhidmatan yang akan disediakan oleh savefrom.kim.

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan pemahaman dan penerimaan terhadap Terma ini. Jika tidak bersetuju, hentikan penggunaan Perkhidmatan.

Terma ini juga termasuk had tanggungjawab tertentu dan penafian undang-undang yang menghadkan liabiliti kami. Penggunaan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri.

1. Kelayakan dan Akaun

2. Pemberian Penggunaan

  1. Kami memberikan anda hak bukan eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, dan terhad untuk mengakses, memaparkan secara bukan awam, dan menggunakan Perkhidmatan, termasuk semua kandungan yang terdapat di dalamnya (yang disebut sebagai "Kandungan") pada komputer atau peranti mudah alih anda mengikut Terma ini dan tertakluk kepada sekatan (teknikal dan lain-lain) Perkhidmatan. Anda hanya boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial.
  2. Pemberian ini boleh diakhiri oleh kami pada bila-bila masa atas sebarang sebab dan mengikut budi bicara kami, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu. Apabila diakhiri, kami boleh, tetapi tidak wajib: (i) memadam atau menyahaktifkan Akaun anda atau penggunaan Perkhidmatan, (ii) menyekat e-mel dan/atau alamat IP anda atau mengakhiri penggunaan anda dan keupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, dan/atau (iii) mengeluarkan dan/atau memadam mana-mana Hantaran Pengguna anda (yang didefinisikan di bawah). Anda bersetuju tidak menggunakan atau cuba menggunakan Perkhidmatan selepas penamatan tersebut. Apabila ditamatkan, pemberian hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan berakhir, tetapi semua bahagian lain dari Terma ini akan tetap berkuatkuasa. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga atas penamatan pemberian penggunaan anda.