Patakaran sa Pagkapribado

Narito sa Opisina ng SaveFrom, na kilala bilang SaveFromDownloader (“Kumpanya,” “kami,” “amin”), alam namin na nagmamalasakit ang aming mga gumagamit kung paano ginagamit at ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon. Sineseryoso namin ang iyong pagkapribado. Pakibasa ang sumusunod upang matuto pa tungkol sa aming Patakaran sa Pagkapribado.

Sa pagbisita o paggamit ng Mga Serbisyo sa anumang paraan, kinikilala mo na tinatanggap mo ang mga kasanayan at patakaran na nakabalangkas sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, at dito ay pumapayag ka na kukunin, gagamitin, ipoproseso, at ibabahagi namin ang iyong impormasyon gaya ng inilarawan dito.

Ang anumang mga salitang may malaking titik na ginamit dito nang walang kahulugan ay magkakaroon ng kahulugan na ibinigay sa kanila sa Kasunduan sa Lisensya ng End User: SaveFrom.kim/terms-of-service.

I. MGA PRINSIPYO SA PAGKAPRIBADO

Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay sumasalamin sa sumusunod na tatlong prinsipyo na aming pinagsisikapang panindigan sa pagbibigay sa iyo ng mga serbisyo sa aming Mga Serbisyo:

  • Kukunin lang namin ang impormasyon na makakatulong sa amin upang mapabuti ang aming Mga Serbisyo;
  • Maaari kang magbigay at kami lang ang kukuha ng impormasyon na makakakilala sa iyo nang personal (“Personal na Impormasyon”) upang magbigay ng Mga Serbisyo;
  • Ang aming mga kasanayan sa pagkapribado ay magiging malinaw sa iyo.

II. ANO ANG SAKLAW NG PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO NA ITO?