ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒ

SaveFrom ရုံးမှာ SaveFromDownloader အဖြစ် လည်ပတ်နေပြီး (“ကုမ္ပဏီ,” “ကျနော်တို့,” “ကျနော်တို့တို့,” “ကျနော်တို့ရဲ့”) မှာ ကျနော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူများက သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ဘယ်လိုသုံးဆောင်သလဲ နှင့် မျှဝေသလဲ ဆိုတာကို ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ကျနော်တို့အလွန်ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒအကြောင်း ပိုပြီး သိရှိရန် ဤအရာကို ဖတ်ပါ။

သင်က ကျနော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုမဆို လာရောက်လျှင် သို့မဟုတ် အသုံးပြုလျှင်၊ သင်သည် ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုမူဝါဒအတွင်းရှိ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် မူဝါဒများကို လက်ခံသည်ဟု အတည်ပြုလျက်၊ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြသောအတိုင်း သင့်ရဲ့ အချက်အလက်ကို ကျနော်တို့ စုဆောင်း၊ သုံးစွဲ၊ စီမံပြုစုနှင့် မျှဝေသည်ကို သင်သည် ဤနေဖြင့် သဘောတူညီထားပါသည်။

ဤတွင် သုံးသော အက္ခရာကြီးအဖြစ်သုံးထားသော သော့ချက်များကို အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မထားပါက SaveFrom.kim/terms-of-service တွင် ဖော်ပြသော သဘောအတိုင်း သတ်မှတ်ပါမည်။

I. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမူဝါဒများ

ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမူဝါဒသည် ကျနော်တို့သည် ကျနော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သင့်အား ပေးအပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ကျနော်တို့ ထိန်းသိမ်းရန် မူကြမ်းပြင်းကြသော အောက်ပါ သုံးခုမြောက် မူဝါဒများအား ထင်ဟပ်ပြသသည်။

  • ကျနော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိုပြီး တိုးတက်စေဖို့ အကူအညီပေးမယ့် အချက်အလက်တွေကိုသာ ကောက်ယူပါမည်။
  • သင့်မှ ပေးပို့နိုင်သည့် နှင့် ကျနော်တို့ ကောက်ယူသည့် အချက်အလက်များသည် သင့်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားဖြင့် မှတ်သားနိုင်သည့် အချက်အလက်များ ("ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်") ဖြစ်သည်မှသာ ကောက်ယူပါမည်။ ဤအချက်အလက်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်။
  • ကျနော်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်ရှိတမ်းများသည် သင့်အား သိသာစေမည့် ဖြစ်ပါမည်။

II. ဤ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမူဝါဒသည် ဘာကို ဖော်ပြသည်နည်း။